خدمات
مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت از مصداقهای مشارکت مدنی میباشد ؛ صاحب ملک و سازنده با یکدیگر مشارکت مینمایند به این شکل که مالک صاحب یک ملک کلنگی است و سازنده برای ساخت آن ملک سرمایه گذاری مینماید و پروژه را اجرا مینماید. در قراردادهای مشارکت بندهایی وجود دارد که تمام وظایف را مابین دو طرف را مشخص مینماید و اجازه سرپیچی از آن را به دو طرف هنگام اجرای قرارداد نمی‌دهد حتی با تراضی طرفین.

مشارکت در ساخت چیست

در مشارکت در ساخت سازندگان مستقیم ساختمان ، به کمک بنگاه‌های مسكن ، ساکنین و مالکین ساختمان های قدیمی و فرسوده ‌یا به اصطلاح دیگر كلنگی را به مشاركت در ساخت نیز تشویق مینمایند. عرفی که در این میان رایج میباشد این است که یک شخص ملک خود را در اختیار یک سازنده قرار میدهد و سازنده تعهد مینماید که برای ساخت ساختمان مبلغی را بیاورد و در نهایت به نسبت سهمی که در ساخت داشته در واحدهای ساخته شده با مالک شریک گردد. این شراکت مبنی بر تراضی و توافق طرفین میباشد.

مشارکت در ساخت جزو آن دسته از معامله به شمار میرود که توافق هر دو طرف سود به همراه دارد. چرا که ارزش افزوده ای که  حاصل از ساخت ساختمان میباشد، بسیار قابل توجه بوده به طوری كه حتی با توجه به تقسیم آن بین سازنده وصاحب ملک، ارزش بسیاركلانی را برایشان ایجاد مینماید ولیکن در مشاركت در ساخت ،  یك زمین یا ملک مثل سایر فعالیت اقتصادی دارای یک سری مشکلات میباشد. این مشكلات جنبه و ابعاد متفاوتی را برای خود دارد اعم از اداری، تخصصی و حقوقی میباشد.

 • اساس مشارکت در ساخت بایستی مبتنی بر تجربه موفق ، خوش نامی، تمکن مالی و تخصص و مهارت و علم سازنده باشد.
 • در مشارکت در ساخت ، مشخص کردن سهم شرکا نوسان دارد و متغیر میباشد که این نوسان به عواملی از جمله محله و نوع سند و بسیاری از موارد دیگر بستگی دارد با این حال بیان کردیم که این سهم الشرکا بر اساس توافق طرفین صورت میگیرد ولیکن در مشارکت با مهندسین و آرشیتکت در مشارکت در ساخت ، کفه قدرالسهم شرکا به سود سازنده میباشد ، هرچند که طرفین در این نوع مشارکت  در ساخت را پذیرفته و از چنین توافقی بسیار راضی خواهند بود
 • بعد از تمام شدن  سقف وستون ودیوارچینی ، بایستی حتما میان شرکا که همان سازنده ومالک میباشند ، تقسیم نامه ای شفاف و صریح با در نظر گرفتن سهم شرکا ، کیفیت وزمان فروش واحد های متعلق به خود منعقد گردد.
 • یک ناظرکه دلسوز و متخصص و با تجربه باشد به منظور نظارت برکیفیت اجرایی شریک سازنده  حتما انتخاب نمایید.
 • منتقل نمودن سهم شریک سازنده  بعد از تمام شدن سقف وستون و دیوار چینی انجام میگردد.
 • بایستی کیفیت ساخت در ساختمان متعلق به مالک وشریک سازنده برابر باشند.
 • مجوز اخذ وام به سازنده مشارکت در ساخت ، با هر عنوانی داده نشود.
 • در مقدار خسارت پیش بینی شده نباید از حد متعارف  گذر کرد.

ویژگی قراردادهای مشارکت در ساخت

در قرارداد مشارکت در ساخت تعهدات و وظایف و تکلیف بین سازنده و مالک بایستی کاملا واضح و روشن باشد. قراردادهای مشارکت در ساخت باید برای مدت زمان معینی باشد که در صورت تخلف از آنها مبلغی بعنوان وجه التزام در نظر گرفته شود. آمره بودن قرارداد مشارکت در ساخت و الزامی بودن مفادش برای دو طرف از رکن اساسی قرارداد مشارکت در ساخت میباشد.

گفتیم که مشارکت در ساخت از زیر مجموعه های مشارکت مدنی است یکی از عقود منجز جهت ایجاد تسهیلات بمنظور رشد فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می باشد.

حال مجموعه حنیفا قصد این را د ارد تا برخی از نکات را در قرارداد مشارکت در ساخت را برای شما مشتریان عزیز بیان نماید تا پاسخ پرسشهای خود را بدهید

نکات ضروری در مشارکت در ساخت 

 • 1-در قراردادهای بزرگ ساختمانی برنامه زمان بندی بشکل تفصیلی و طرق برنامه ریزی زمان در قالب چارت بایستی ضمیمه قرارداد مشارکت در ساخت شود گردد ضمانت اجرای تاخیر از زمان مقرر در قراداد تعیین گردد
 • 2-مقدار مبلغ بلاعوض در مشارکت در ساخت وابسته به ارزش زمین ، هزینه های ساخت و ساز ومقدار سهم مالکین دارد.
 • 3-بنگاه ها به تنهایی قادر به انجام مشارکت در ساخت را نیستند.
 • 4-اعتبار شریک ساخت که همان سازنده است در مشارکت در ساخت بسیار موثراست ، هر چه سازنده اعتبار داشته باشد اعتماد مالک بیشتر است
 • 5-قراردادهایی که مالک های متعددی را دارند بمنظور مانع شدن از تخلف یکی از مالکین یکی از مالکین و ضایع شدن حق مالک دیگر نظر کارشناس مشارکت در ساخت بر این است که مالکین مسئولیت تضامنی را در قرارداد مشارکت در ساخت دارا هستند
 • 6-ترجیح بر این است که قرارداد مشارکت در ساخت با یک نفر سازنده منعقد گردد
 • 7- اگر قرارداد مشارکت در ساخت دارای سازنده متعدد است آنها هم مسئولیت تضامنی را در قراردادهای مشارکت در ساخت دارند بررسی هر پیشنهاد ، از طرف هر شخص را به مشاور خود(کارشناس مشارکت در ساخت) واگذار نمایید .
 • 8-بجز جلسات تعیین شده توسط کارشناس مشارکت در ساخت در جلسه ای حضور نداشته باشید
 • 9-با دید باز و کامل و مثبت وارد مذاکره مشارکت در ساخت گردید
 • 10-در موضوعاتی که در زمینه مشارکت در ساخت اطلاعات کافی ندارید اظهار نظر ننمایید.
 • 11- در مشارکت در ساخت با افراد فاقد صلاحیت مشورت نکنید.
 • 12-هر خواسته ای که دارید با کارشناس مشارکت در ساخت صحبت نمایید
 • 13-با افراد فریب کار که اعداد و ارقام بالایی را به شما پیشنهاد دارند مشورت نکنید
 • 14-از بین رفتن تعادل قرارداد مشارکت در ساخت به نفع هریک از طرفین ، قطعا قرارداد را به بن بست میرساند.
 • 15-وکیل حقوقی کارشناس مشارکت در ساخت محسوب نمیگردد
 • 16-تخلفات ساختمانی جبرانش برعهده سازنده میباشد
 • 17با اهمیت ترین بخش یک قرارداد مشارکت در ساخت ، چگونگی ایجاد شدن شرایط قرارداد می باشد.
 • 18-مورد معامله در قرار داد مشارکت در ساخت بایستی عین معلوم باشد باید بر اساس قانون معلوم و معین و غیر مبهم باشد
 • 19-کلیه تکالیف و تراضی ما بین طرفین در حین قرارداد همراه با صورتجلسه کتبی وبا امضا طرفین باشد.
 • 20-تحویل دادن ملک به سازنده جهت تخریب برای مشارکت در ساخت طی صورتجلسه کتبی انجام گردد.
 • 21-از تمکن مالی شریک سازنده کاملا اطمینان بدست آورید

تعریف درست مشارکت در ساخت

چنانچه که بخواهیم با شخصی ساخت و سازی را شراکتی انجام دهیم یک سری نکات را باید راعایت کنیم و در نظر داشته باشیم . بنابراین ما زمانی میتوانیم به  مشارکت در ساخت اقدام کنیم  که مالک یا مالکین تصمیم گرفته باشند ملک قدیمی و فرسوده خود را بازسازی نمایند  و تمکن مالی را برای هزینه کردن نداشته باشند. در این صورت پس از مشاوره با متخصصین ، ملک خود را برای احداث ساختمان جدید در اختیار یک مالک با تجربه میدهند که در این شرایط آورده مالکین ملک بوده و آورده سازنده عبارتست از :

بررسی و طراحی جهت  احداث بیشترین  فضا  بنای مفید و پارکینگ
2. هزینه های اخذ پروانه تخریب وبازسازی و نوسازی  و کلیه امور اداری سازمانهای مربوطه (آب،برق،گاز)
3. تخصص ومهارت و  صرف وقت و هزینه بمنظور احداث ساختمان جدید می باشد.
پروسه  مشارکت در ساخت را حال بطور کلی برای شما بیان مینماییم
1. هماهنگی و گرفتن تصمیم مالک یا مالکین به طور قطعی
2. داشتن مشاوره با متخصصین به منظور مشخص شدن تکالیف و تعهدات و نیز مسائل فنی و حقوقی.
3. دقت در انتخاب سازنده و کسی را بایستی برگزید که واجد شرایط باشد.
4. انعقاد قراردادی جامع و شامل میان مالکین و سازنده
5. داشتن نظارت برروند  ساخت ساختمان مطابق  نقشه های مصوب و بندهای مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت


شرایط حقوقی مشارکت برای طرفین این نوع قراردادها چیست و طرفین باید به چه مواردی توجه ویژه داشته باشند؟
در ابتدا بایستی بیان کنیم بهتر است که این قراردادها را در دفاتر معتبری مثل دفتر وکالت و اسناد رسمی منعقد کنیم چرا که در این صورت اول به نفع مالک و مشاوران املاک میباشد چرا که قرارداد تنظیم شده نافذ میباشد. پس توصیه ما به مالک  این است که قبل از انعقاد قرارداد و یا برای تنظیم قرارداد به اشخاص کاردان که پروانه لازم را در این زمینه دارا میباشند مراجعه نمایند تا اطلاعات لازم را کسب نمایند چرا که نسبت به سازنده اطلاعات و اگاهی کمتری را در این زمینه دارا میباشند.

سپس برای انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت راههای متعددی وجود دارد و مسئله اساسی در این قرارداد تعهدات و تکالیف مالک و سازنده ملک میباشد که در این قرارداد اختیارات هریک از آنها مشخص شده و ایستی طبق شرایط مندرج شده در قرارداد تکالیف خود را انجام دهند. این قراردادها را بایستی به گونه ای تنظیم کرد که یک طرفه نباشد به این معنا که نباید به گونه ای باشد که سازنده یا مالک در پایان مشارکت احساس کنند که از آنها سو استفاده شده و یا حق آنها ضایع شده به گونه ای که شرایط مشارکت در ساخت بایستی به گونه ای باشد که هیچ یک از دو طرف دغدغه تضییع حق و سهم خود را نداشته باشند. اما در برخی مواقع دیده مي‌شود .با این حال گاهی از این مشکلات دیده میشود که طرفین تا مدت ها درگیر اخذ سهم خود میباشند.

نخستین مسئله ای که در مشارکت در ساخت مطرح میشود موضوع آورده دو طرف یا بهتر است بگوییم طرفین در مشارکت میباشد. آورده های هر یک از طرفتن بایستی در قرارداد معلوم و معین باشد. صاحب ملکی که ملک خود را در اختیار یک سازنده قرار میدهد بایستی قیمت ملک خود را دقیقا به قیمت روز مشخص کند و در قرارداد مشارکت در ساخت ذکر نماید چرا که بایستی ارزش حقیقی و واقعی ملک وی مشخص شده باشد.

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 3.7 از 5 توسط 407 بازدیدکننده

فرم تماس